Redesign ventilatoropstellingen in een grote droogoven

Analyse

Na metingen bleken de ventilatoren in de oven te gaan trillen door onbalans. Deze onbalans had al geleid tot scheurvorming in de omgeving van de lassen. De onbalans werd veroorzaakt doordat zowel de ventilatoren zelf als de draagconstructies onvoldoende stijfheid hadden. Een redesign bleek noodzakelijk om grote schades en gevaar voor de omgeving te voorkomen.

Oplossingsrichting

  • Loskoppelen, doorrekenen en modificeren van de noodzakelijke draagconstructies en de aandrijving van de ventilatoren
  • Met behulp van de optische scanner van GOM zijn de bestaande ventilatoren ingescand, en hieruit is een ‘opgeschoond, theoretisch’ 3D-model gemaakt
  • Met behulp van de scanresultaten en de daarop zichtbare afwijkingen t.o.v het ‘opgeschoonde’ 3D-model zijn conclusies getrokken over de stijfheid van de ventilatorconstructie, de kwaliteit van de lassen en de geometrische vormen van de ventilator 
  • Hieruit werd duidelijk dat door een te geringe stijfheid de ventilatoren tijdens productie sterk begonnen te vervormen en scheuren, waardoor het trillingsniveau nog verder toenam
  • Op basis hiervan zijn de bestaande ventilatoren op diverse punten aangepast, waardoor de stijfheid sterk is toegenomen en de eigenfrequenties naar een hoger spectrum zijn verlegd

Resultaat

  • Door de aanpassingen aan zowel de ventilatoren als de draagconstructies, aandrijvingen en ventilatoropstellingen zijn de trillingen zodanig gereduceerd dat de ventilatoren weer in hun volledige regelgebied kunnen worden ingesteld
  • Vibraties in de vloer en de droogovenconstructies zijn volledig verdwenen
  • De ventilatoren draaien zonder problemen, geen scheuren van de lassen meer
  • Door de gevolgde werkwijze is er nu een compleet CAD-model met de exacte geometrie van de ventilator aanwezig, waardoor het mogelijk is deze onderdelen zelf te gaan maken
  • Klant blij, wij blij!
Terug naar overzicht