Certificeringen

Certificaten zijn een invulling aan de behoefte van de bedrijven en overheid om betrouwbaarheid aantoonbaar te maken. Vertrouwen biedt tenslotte zekerheid. Beperking van risico’s en aansprakelijkheid zijn vooral in het bedrijfsleven kritisch om het voortbestaan van een organisatie te kunnen waarborgen. Risico’s leiden tot kosten of claims, of nog erger, bedrijfsongevallen en levensbedreigende situaties.

Een TÜV certificaat is een bevestiging dat een product, dienst, proces of organisatie voldoet aan eisen die worden gesteld in wetgeving, normen en keurmerken. Er wordt dan weliswaar van ons verwacht dat wij aantoonbaar voldoen aan eisen. De belangrijkste thema’s om betrouwbaarheid met certificaten en keurmerken te bevestigen zijn Kwaliteitsmanagement, Arboveiligheid, Voedselveiligheid, informatiebeveiliging, duurzaamheid en het milieu.

Wij zijn in bezit van onderstaande certificeringen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VCA**

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers, De norm geeft richtlijnen met betrekking tot het veilig laten verlopen van de bedrijfsvoering en -processen. Door de “dubbel ster” certificering houden we ons ook bezig met beleid, structuur en planvorming ten aanzien van veiligheid, gezondheid en milieu.

De doelstellingen van Slagman Groep zijn:

 • Het leveren van kwalitatief goede producten en diensten aan afnemers met behulp van vast en tijdelijk personeel,
 • Het treffen van alle noodzakelijke voorzieningen om ons personeel veilig en gezond te kunnen laten werken, en daardoor het welzijn te bevorderen,
 • Het voorkomen van persoonlijk letsel,
 • Het voorkomen van materiële schade,
 • De zorg voor de veiligheid van derden,
 • Het streven naar continue verbetering van veilig en gezond werken,
 • De zorg voor een prettig werkklimaat,
 • Het tegengaan van alle soorten van intimidatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

ISO 9001:2015

ISO 9001 is de internationale norm voor een kwaliteitsmanagementsysteem. Het is een continue kwaliteitsverbetering, zodat de producten en activiteiten voldoen aan de behoefte van de klant, organisatierichtlijnen en wet- en regelgeving.

De doelstellingen van Slagman Groep zijn:

 • Het leveren van producten en diensten die voldoen aan de eisen, wensen en verwachtingen van onze klanten,
 • Het voldoen aan wettelijke eisen, normen en richtlijnen,
 • Het opbouwen en onderhouden van een goede relatie met de klanten en leveranciers,
 • Het minimaliseren van verspillingen binnen het bedrijf m.b.t tijd, materiaal, energie en geld,
 • Het voortdurend streven naar verbeteringen op alle vlakken.

 

 

 

 

 

 

 

 

ISO 3834-2

ISO 3834 is een internationaal kwaliteitssysteem voor lasprocessen, waarbij de organisatie kan aantonen dat de kwaliteitseisen van de laswerkzaamheden geborgd worden. De norm bestaat uit 3 verschillende kwaliteitsniveaus waarbij wij de meest uitgebreide versie in huis hebben, namelijk de ISO 3834-2.

Door deze certificering beschikken we over:

 • Gecertificeerde lassers in zowel staal (FM1, FM2) als RVS (FM5),
 • Een lascoördinator,
 • Visueel onderzoek en partnerbedrijven voor NDO onderzoek,
 • Goedgekeurde lasmethode kwalificaties (LMK,WPQ),
 • Lasmethodebeschrijving, lassen binnen onze organisatie worden aan de hand van deze lasmethodebeschrijving (LMB,WPS) uitgevoerd,
 • Traceerbare en een geconditioneerde opslag van materialen en toevoegmaterialen binnen ons bedrijf,
 • Gevalideerde lasapparatuur.

 

 

 

 

 

 

 

 

NEN-EN-ISO 1090 EXC2

EN-1090 is een Europese norm welke van toepassing is op bouwproducten. Sinds 2014 is het verplicht om een CE-markering aan te brengen op bouwproducten die worden aangeboden op de Europese markt.

De CE-markering geeft aan dat het product voldoet aan de fundamentele eisen ten aanzien van veiligheid, gezondheid en milieu van de betreffende richtlijn.

Slagman is gecertificeerd voor exclusieklasse 2 waarbij wij CE markering kunnen aanbrengen op statisch belaste constructies in staal (FM1, FM2) en RVS (FM5).

 
 

EN 10204 herwaarmerken 2400 - A - 362

 Beheer en herwaarmerken van keuringsdocumenten en materiaal met interne procedure herwaarmerken met keuringsdocumenten type 2.1, 2.2, 3.1 en 3.2, waarbij voor 3.2 door klant van de fabrikant aangewezen derde partij of klant van de fabrikant zelf aanwezig is bij het scheiden en herwaarmerken van materialen.