Multitasking Draai-freescentrum

      

NL:  Met de Okuma Multus BC400-II krijgen wij het beste van twee werelden: hoogwaardige frees- en draaibewerkingen met hoge capaciteit worden gecombineerd op één en dezelfde machine.

Hierdoor is het mogelijk om sneller en efficiënter te produceren, waardoor de doorlooptijd wordt verkort.

De “thermo-vriendelijke” constructie van de machine staat daarnaast garant voor een hoge nauwkeurigheid, zelfs in de meest complexe toepassingen.

KENMERKEN VAN DE MACHINE:

 • Magazijn met 40 gereedschappen.
 • Freesspil : Capto C6 uitvoering  met 70 bar koeling. 
 • Draaispindel is een bigbore met extra koppel, uitgevoerd met een SMW snelwissel klauwsysteem
 • Draailengte 1500mm
 • Max draaidiameter 710mm

Bekijk hieronder een korte impressie van deze machine. 

 

EN: With the Okuma Multus BC400-II we get the best of both worlds: high-quality milling and turning operations with high capacity are combined on one and the same machine.

This makes it possible to produce faster and more efficiently, which shortens the lead time.

The “thermo-friendly” construction of the machine also guarantees high accuracy, even in the most complex applications.

CHARACTERISTICS OF THE MACHINE:

 • Magazine with 40 tools.
 • Milling spindle: capto C6 version with 70 bar cooling.
 • Turning spindle is a bigbore with extra torque, equipped with a SMW quick-change claw system
 • Turning length 1500mm
 • Max turning diameter 710mm

View a short impression of this machine below. 

 


DE: Mit der Okuma Multus BC400-II erhalten wir das beste aus beiden welten: Hochwertige fräs- und drehvorgänge mit hoher kapazität werden auf ein und derselben maschine kombiniert.

Dies ermöglicht eine schnellere und effizientere produktion, was die vorlaufzeit verkürzt.

Die "thermofreundliche" konstruktion der maschine garantiert auch bei komplexesten anwendungen eine hohe genauigkeit.

MERKMALE DER MASCHINE:

 • Magazin mit 40 werkzeugen.
 • Frässpindel: Capto C6-Version mit 70 bar kühlung.
 • Die rotierende spindel ist eine bigbore mit zusätzlichem drehmoment, die mit einem SMW ausgestattet ist schnellwechselklauensystem
 • Drehlänge 1500mm
 • Maximaler drehdurchmesser 710mm

Sehen Sie sich unten einen kurzen eindruck dieser maschine an.
 

 

 

 

 

 

 

Terug naar overzicht